BÀN BÓNG BÀN THI ĐẤU

Chiều dài 2.7m
Chiều rộng 1.5m
Chiều cao 0.76m
Vật liệu Thép + gỗ
Kiểu ống Ống vuông
Cỡ ống 50x50mm
Danh mục: