BẢNG ĐIỂM ĐA NĂNG

Kích thước 0.4mx0.8m
Trọng lượng 12kg
Vật liệu Nhôm, nhựa và sắt
Danh mục: