BẢNG ĐIỂM ĐIỆN TỬ BÓNG RỔ ĐA NĂNG BT6730 VIDEO 7M 12P H15

Chiều rộng 7425mm
Chiều cao 4015mm