LƯỚI CHẮN GIÓ 130GR/ M²

Vật liệu HDPE
Màu sắc Đen