LƯỚI CHẮN GIÓ 150GR/ M²

Vật liệu HDPE
Màu sắc Xanh lá cây