LƯỚI CHẮN GIÓ 190GR/ M²

Vật liệu HDPE
Màu sắc Đen