MẪU CHỮ IN ĐEN TIÊU CHUẨN CAO 0.27M

Chiều cao 0.27m
Màu sắc Đen