TRÒ CHƠI CHỦ ĐỀ CON RỒNG

Chiều cao 2.9m
Chiều rộng 3.95m
Chiều dài 12.35m
Kiểu định vị Đặt nổi