Bài viết liên quan

  • thi-cong-san-bong-ro

    Quy trình và phương pháp thi công sân bóng rổ ngoài trời

    Để có thể thi công sân bóng rổ ngoài trời đảm bảo đạt được tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu cần có các kiến thức về bố cục, kích thước cũng như các yêu cầu cơ bản của sân bóng rổ. Chính vì vậy, tham khảo ngay bài viết dưới đây của Chí Hào Sport.