BĂNG GHẾ GẮN TƯỜNG CÓ LƯNG TỰA VÀ MÓC TREO, GẮN BULON NỀN

Chiều cao 1.47m
Chiều dài 0.6m