BĂNG GHẾ ĐƠN GẮN TƯỜNG CÓ LƯNG TỰA, GẮN BULON NỀN

Chiều dài 2m
Chiều cao 0.84m