ĐỆM ỐP TƯỜNG

Chiều cao 2m
Chiều dài 1m
Độ dày 5cm
Vật liệu Mút + bạt PVC
Màu sắc Xanh