TĂNG ĐƠ TAY QUAY DÙNG CĂNG LƯỚI

Chiều dài 0.44m
Vật liệu Nhôm và sắt
Trọng lượng 1.5kg
Màu sắc Xanh biển
Danh mục: