TRỤ TENNIS CHÔN NÒNG, ỐNG KẼM VUÔNG 80X80MM, TĂNG ĐƠ NGOÀI

Chiều cao 1.07m
Vật liệu Ống kẽm
Kiểu ống Ống vuông
Cỡ ống 80mm x 80mm
Kiểu định vị Chôn nòng
Màu sắc Trắng
Kiểu tăng đơ Tăng đơ tay quay ngoài
Chiều cao 1.07m
Danh mục: ,