KHÁN ĐÀI DI ĐỘNG XẾP, 3 HÀNG GHẾ, SỨC CHỨA 47 NGƯỜI

Chiều cao 1.4m
Chiều dài 8.75m – 8.77m
Chiều sâu 1.74m
Kiểu ống Ống vuông
Cỡ ống 40x40mm
Vật liệu Thép
Màu sắc Trắng