KHÁN ĐÀI DI ĐỘNG XẾP, 4 HÀNG GHẾ, SỨC CHỨA 62 NGƯỜI

Chiều cao 1.7m
Chiều dài 8.75m – 8.77m
Chiều sâu 2.39m
Kiểu ống Ống vuông
Cỡ ống 40x40mm
Vật liệu Thép
Màu sắc Trắng