LAN CAN DÙNG CHO KHỐI KHÁN ĐÀI 3 HÀNG GHẾ

Chiều cao 1.03m
Chiều dài 0.9m
Chiều sâu 0.2m
Kiểu ống Ống vuông
Cỡ ống 40x40mm
Vật liệu Thép
Màu sắc Trắng