MẪU CHỮ IN ĐEN TIÊU CHUẨN, CHIỀU CAO 0.20M

Chiều cao 0.20m
Màu sắc Đen