TRỤ BÓNG CHUYỀN THI ĐẤU CHÔN NÒNG

Chiều cao Điều chỉnh từ 1.07m đến 2.45m
Vật liệu Nhôm
Kiểu ống Ống tròn
Cỡ ống Ø90mm
Kiểu định vị Chôn nòng
Kiểu tăng đơ Tăng đơ tay quay ngoài
Màu sắc Trắng
Danh mục: