BÀN PHÍM CẢM ỨNG DÙNG CHO BẢNG ĐIỂM ĐIỆN TỬ

Chiều rộng 380mm
Chiều cao 200mm