BẢNG ĐIỂM ĐIỆN TỬ ĐA NĂNG

Chiều rộng 2000mm
Chiều cao 1000mm
Chiều sâu 65.5mm
Trọng lượng 50kg