BẢNG ĐIỂM ĐIỆN TỬ BÓNG RỔ ĐA NĂNG 8T125-F6 ALPHA

Chiều rộng 2930mm
Chiều cao 1000mm