CẦU TRƯỢT MINI

Chiều dài 2.12m
Chiều rộng 0.70m
Chiều cao 1.70m