CẦU TRƯỢT CỠ VỪA

Chiều dài 3.5m
Chiều rộng 0.40m
Chiều cao 2.1m