GHẾ TRỌNG TÀI BÓNG BÀN

Chiều dài 0.7m
Chiều rộng 0.7m
Chiều cao 1.05m
Kiểu ống Tròn
Cỡ ống 27mm
Vật liệu Thép
Màu sắc Trắng
Trọng lượng 13.6kg
Danh mục: