KHUNG MÀN CHẮN BÓNG BÀN

Chiều dài 2.33m
Chiều cao 0.75m
Chiều rộng 0.4m
Cỡ ống 21mm
Kiểu ống Ống tròn
Vật liệu Thép
Màu sắc Xanh biển
Trọng lượng 3.5kg/khung
Danh mục: