MẪU CHỮ IN ĐEN TIÊU CHUẨN CAO 0.80M

Chiều cao 0.80m
Màu sắc Đen