VÁCH NGĂN DI ĐỘNG

Chiều cao 2.5m
Chiều rộng 4m
Chiều sâu 0.81m
Kiểu ống Ống vuông
Cỡ ống 30x30mm
Vật liệu Thép
Màu sắc Trắng