TRÒ CHƠI CHỦ ĐỀ XE BUÝT, CÓ CẦU TRƯỢT

Chiều dài 5.25m
Chiều cao 2.30m
Chiều rộng 1.70m
Kiểu định vị Chôn nòng
Vật liệu Nhôm