TRỤ CẦU LÔNG THI ĐẤU CHÔN NÒNG, SƠN TRẮNG, CHIỀU CAO ĐIỀU CHỈNH

Chiều cao Điều chỉnh từ 1.40m tới 1.55m
Kiểu định vị Chôn nòng
Vật liệu Thép
Kiểu ống Ống vuông
Cỡ ống 40x40mm
Màu sắc Trắng
Trọng lượng 12kg
Danh mục: