TRỤ CHỐNG LƯỚI CẦU LÔNG ĐẶT NỔI SƠN TRẮNG

Chiều cao 1.55m
Vật liệu Thép
Kiểu ống Ống vuông
Cỡ ống 40mm x 40mm
Màu sắc Trắng
Trọng lượng 4.5kg
Danh mục: