TRỤ CẦU LÔNG TRUNG GIAN TẬP LUYỆN VỚI 1 TRỤ ĐỨNG, SƠN TĨNH ĐIỆN TRẮNG

Chiều cao 1.55m
Kiểu định vị Di động
Vật liệu Thép
Kiểu ống Ống vuông
Cỡ ống 40x40mm
Đối trọng 2 x 20kg
Màu sắc Trắng
Danh mục: