TRỤ CẦU LÔNG TRUNG GIAN DÙNG CHO THI ĐẤU

Chiều cao Điều chỉnh từ 1.40m tới 1.55m
Chiều rộng Điều chỉnh từ 0.84m tới 1.14m
Kiểu định vị Di động
Vật liệu Thép
Kiểu ống Ống vuông
Cỡ ống 40x40mm
Đối trọng 47kg
Màu sắc Trắng
Danh mục: