KHU RỪNG VỚI THÁP CANH VÀ ỐNG CHUI

Chiều dài 4.30m
Chiều rộng 3.50m
Chiều cao 2.20m
Kiểu định vị Đặt nổi
Vật liệu Thép