TỔ HỢP TRÒ CHƠI LIÊN HOÀN VỚI CẦU, ỐNG CHUI VÀ CẦU TRƯỢT

Chiều dài 12.75m
Chiều rộng 10.75m
Chiều cao 3.40m
Vật liệu Thép